ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียน อเนกประสงค์บริการการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์ฯลำปาง