ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
ศูนย์ฯลำปาง จัดแถลงข่าว “จากขุนเขา....สู่ครัวของแผ่นดิน”มหกรรมอาหาร ชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ