การประกวดคลิปวีดิโอ “การต่างประเทศในมุมของฉัน”
การแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ หัวข้อ “อาหารควบคุมน้ำหนัก” ในงานเกษตรสร้างชาติ ครบรอบ 50 ปี จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์