คลิกประกาศกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ศูนย์ลำปาง มสด. ขอเชิญร่วมประมูลภาพวาดจากเส้นทางงานวิจัย “ขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน” สบทบทุนการศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในนิทรรศการ "ละอออุทิศ : โรงเรียนแห่งความสุข"