ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอเชิญชมนิทรรศการ PLC ละอออุทิศโรงเรียนแห่งความสุข ในวันที่ 24 - 25 ก.ย. 61 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)