หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูภาษาไทยยุคใหม่ สอนอย่างไร ให้โดนใจวัยรุ่น”

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งจอภาพ LED หอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๒/๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษา ความปลอดภัย ภายในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก ระยะเวลา ๑๒ เดือน