ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษา ความปลอดภัย ภายในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก ระยะเวลา ๑๒ เดือน

ขอเชิญร่วมเสวนา และอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูภาษาไทยยุคใหม่ สอนอย่างไร ให้โดนใจวัยรุ่น”
ศูนย์ลำปาง มสด. ขอเชิญร่วมประมูลภาพวาดจากเส้นทางงานวิจัย “ขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน” สบทบทุนการศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง