ประชาสัมพันธ์59-60(ช่วงที่2)

กำหนดการพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561
เตรียมตัวให้พร้อม!!! กับสงคราม ROV ครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครทีมผู้เข้าแข่ง ในรายการ RoV Young Master Championship !!! ชิงเงินรางวัลรวมกันมูลค่ากว่า 30,000บาท