การประกวดแข่งขันปรุงอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ "A Journey of Northern Ingredients from Local to Table" วัตถุดิบพื้นถิ่น...สู่ความฟินบนโต๊ะอาหาร ในโครงการสวนดุสิตวิชาการ “จากขุนเขา…สู่ครัวของแผ่นดิน”
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 45