โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2018
ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. รับเกียรติคุณสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก