มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2018