โรงเรียนการเรือน มสด. จัดกิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาท และเจิมหนังสือ และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนดี สร้างชื่อเสียง และบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้าราชการบำนาญ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)