โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู “น้อมรำลึก พระคุณครูอาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์   คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนดี สร้างชื่อเสียง และบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กันยายน 2561  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)