มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ TCAS 5 รอบ
กำหนดการรายงานตัวและจองชุดครุยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ช่วงที่ 2) ประจำปี 2559- 2560