นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัล Miss MG 2018
นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัล จากการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand's International Culinary Cup (TICC) 2018