มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิด นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ TCAS 5 รอบ
รอบที่ 1-2 เปิดรับ เฉพาะธุรกิจการบิน ศูนย์หัวหิน
รอบ 3-4 เปิดรับทุกสาขายกเว้น ธุรกิจการบิน หัวหิน ร
อบ 5 เปิดรับเฉพาะศูนย์การศึกษาฯ
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SDu Service Center
FB : Suan Dusit University

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ค่ายอาสามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อช่วยเหลือน้องโรงเรียนวัดฉัตรทอง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนตุลาคม 2561 ในโจทย์ “IDEA WOW สร้างสินค้าและบริการสำหรับสุภาพสตรี WOW WOW”สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561