ค่ายอาสามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อช่วยเหลือน้องโรงเรียนวัดฉัตรทอง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 
ซ่อมแซม -ฟื้นฟู -บูรณะ ห้องน้ำและบริเวณต่างๆ
ออกค่ายอาสาระหว่างวันที่ 15-25 ธ.ค. 2561

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธ.กรุงเทพ เลขบัญชี 0797132735 
หากร่วมบริจาคเป็นสิ่งของ หรือนักศึกษา กยศ.ที่สนใจร่วมออกค่าย 
ติดต่อได้ที่ 0 98425 2986

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018 -สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจียและภาษาไทย-มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง