โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีไหว้ครู โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2561

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. จัดประชุมติดตามความคืบหน้า การจัดกิจกรรม Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)