ประกาศผู้ดำรงตำแหน่ง สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัล Miss MG 2018