กำหนดการโครงการสัมมนาเรื่อง ธุรกิจไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารปราโมทย์ ๑ อาคารปราโมทย์ ๒ อาคารปราโมทย์ ๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร