ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง จำนวน ๖ ชุด
มสด. ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต