ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีสักการะบูชาหลวงปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในการจัดกิจกรรม “Suan Dusit Tourism Run 2018”  วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง จัดโดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองนโยบายและแผน มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(31)/2561
ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มสด. ร่วมงาน ครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา “Smart and Classic”