ประกาศ มสด. เรื่องการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) แทนตำแหน่งที่ว่าง (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

ประกาศ มสด. เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
มสด. ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต