นักศึกษา มสด. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ J-Lek The Star Chef Challenge 2018
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561