สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products”(iENA 2018)
นักศึกษา มสด. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ J-Lek The Star Chef Challenge 2018