ไม่ว่าจะอยู่ภาคใด เราก็เป็นสวนดุสิตได้เหมือนกัน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง