ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ศูนย์ความป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เลขที่ ๔๙/๒๕๖๑
ร่วมล้วงคำตอบล้วงเคล็ดลับไปพร้อมๆกับพวกเรากับ สถานีมีหอย สถานีส่งความสุข กับเส้นทางสู่ความสำเร็จและเคล็ด(ไม่ลับ) สู่ธุรกิจ 100 ล้าน มาร่วมสร้างรอยยิ้มและความสนุกไปพร้อมกัน @SDU