คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนธันวาคม 2561 ในโจทย์ “IDEA WoW สร้างสรรค์ของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น/จังหวัด”สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561
โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ