เชียร์ลีดเดอร์ “SDU” สโมสรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขัน Cheerleading Mix รุ่นอุดมศึกษา อายุ 18-25 ปี จากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2018 (Thailand National Cheerleading Competition 2018) รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดย สมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย (Cheerleading Association of Thailand) และสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย (Thailand Federation of Cheerleading) ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดประชุมเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษาและ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2561
อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม (GBL) เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ภาคโปสเตอร์ และได้รับรางวัล Popular Vote