ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป-วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน และวิธีการเลือกตั้ง ปี 2562
ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง