ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบโปสเตอร์รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ขอเชิญเหล่าสมาชิก ROV ร่วมประชันฝีมือ ในกิจกรรม SDU TRANG E-SPORTS GAMES
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน และวิธีการเลือกตั้ง ปี 2562