ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบโปสเตอร์รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครรอบ Portfolio
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน และวิธีการเลือกตั้ง ปี 2562