ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำ 2562-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอเชิญชวนร่วมสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พิธีเปิดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก พ.ศ.2562-กรมการศาสนา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 6-สถาบันคลังสมองของชาติ