ขอเชิญแสดงผลงานการจัดดอกไม้ชิงแชมป์ประเทศไทยในงาน พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 13-สมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก