นางสาว กานดา ธาราภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีจัดทำบุญเลี้ยงพรเพละ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ณ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)