มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ขอเชิญเหล่าสมาชิก ROV ร่วมประชันฝีมือ ในกิจกรรม SDU TRANG
E-SPORTS GAMES รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 มกราคม 2562
📌แข่งขันวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง (อ.ห้วยยอด) เพื่อร่วมเฟ้นหาสุดยอดมือ 1 ของ ROV
📌 สนใจสมัครร่วมแข่งขัน สแกน QR Code สมัครได้เลยค่ะ
☎️ สอบถามเพิ่มเติม คุณสุชาดา โทร 08 1172 9599

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนมกราคม 2562 ในโจทย์ “IDEA WoW สร้างสรรค์ธุรกิจสำหรับเทศกาลแห่งความรัก”สามารถส่งใบสมัครได้ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในห้องแม่ข่ายหลัก จำนวน ๘๐ ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒