ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม  อาคาร ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตุสุพรรณบุรี 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงานเลี้ยงสังสรรรค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม  เรื่องการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2562 และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับออกบูทขายสินค้าในงานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562