มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายบริการ ร่วมสักการะหลวงปู่ชัยมงคล ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า พร้อมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องใช้แด่พระสงฆ์วัดโคกโคเฒ่า จำนวน 9 รูป พร้อมรับฟังสัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ บริเวณ โถงชั้น 2 อาคาร ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 07.00 – 09.30 น. 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวนดุสิต จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านมูลนิธิ (FFC) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วิทยาเขตสุพรรณบุรี  และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย