ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและแสงสว่างฉุกเฉิน อาคารศาลาชื่น อารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2562