มสด.รับสมัครลูกจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย