ขยายเวลาปิดรับสมัครผลการประกวดเรียงความหัวข้อ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562-สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ขอเชิญร่วมโครงการ “ค่ายสานฝัน สวนดุสิต The 1st SDU together 2019”
รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง