ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๓,๕๐๐ ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง