คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ในโจทย์ “IDEA WoW สร้างธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่โดยใช้เสน่ห์ชุมชน”สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
สวนดุสิต รู้ทันภัย "PM 2.5" ป้องกันได้ด้วยตัวคุณ