ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สัมมนา “How to จัดพอร์ตการลงทุน ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่” สำหรับนักศึกษา และผู้เริ่มต้นทำงาน อายุไม่เกิน 25 ปี-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ในโจทย์ “IDEA WoW สร้างธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่โดยใช้เสน่ห์ชุมชน”สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562