สัมมนา “How to จัดพอร์ตการลงทุน ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่” สำหรับนักศึกษา และผู้เริ่มต้นทำงาน อายุไม่เกิน 25 ปี-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา