ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา พนักงานทำความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ร่วมกันรักษาความสะอาดภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ มีการทำกิจกรรม 5ส ทั้งภายในสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้ศูนย์วิทยาศาสตร์มีสภาพแวดล้อมที่ดีมากยิ่งขึ้น 

 

นักศึกษาหลักหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันในรอบนำเสนอผลงาน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)
คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562