ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นและเตรียมความพร้อม โครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 ซึ่งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศร่วมมือกับ Suan Dusit The Open คณะ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยโครงการได้แบ่งเป็น 3 ช่วง Theme 1 : Mighty World (เพราะความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน) 11-29 มีนาคม 2562 Theme 2 : Egg amazing 1 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 Theme 3 : Take actions (รู้ให้จริงผ่านสิ่งที่ได้ทำ) 7-24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

 

กองกฎหมาย มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 4(97)/2562
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ Open House เปิดบ้านสานฝัน “สูงสุมารผดุงวิทย์” ครั้งที่ 5