ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง จัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS 62 ศูนย์ฯ ตรัง รับสมัครสาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และ โรงเรียนเมืองกระบี่ วันที 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจสอบถามข้อมูลการรับสมัคร 

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Service Learning as Instruments to Increase Civic Engagement”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ สำหรับพนักงาน มสด. สายสนับสนุน (Level 2)