การลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Service Learning as Instruments to Increase Civic Engagement”

กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิมสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ MSDU ปลูกป่าชายเลน สร้างจิตสำนึก
ศูนย์ฯ ตรัง จัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS 62 ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา