คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Makro Horeca Challenge 2019 Mystery Box ระดับภาคเหนือ