นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ Mainichi Origami Challenging Contest ครั้งที่ 5
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลการแข่งขันกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ : สร้างสรรค์อย่าง 4.0 ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม